آمالگام آلیاژی است که از ترکیب جیوه با آلیاژ دیگری که شامل نقره، قلع، مس و بعضی اوقات روی است حاصل می شود. این واکنش بصورت زیر نشان داده می شود.

جیوه  + آلیاژ آمالگام  = آمالگام

پودر آلیاژ آمالگام تجاری به شکل ذرات کوچک کروی با خرد شده (نامنظم) تهیه می شود. در مطب برای تهیه آمالگام این آلیاژ را با جیوه ترکیب می کنند.

آلیاژهای نقره برای آمالگام

آلیاژهای مس کم به شکل ذرات خرد شده (تراشه یا ریز) و ذرات کروی در دسترس هستند و آلیاژهای با مس زیاد (در حال حاضر متداول ترین نوع) به شکل ذرات کروی، خرد شده با ترکیب (مخلوط شده) ذرات تهیه شده اند. در بین آلیاژهای خرد شده هم آلیاژهای دارای روی و بدون روی نیز عرضه شده اند. ذرات خرد شده در اندازه های مختلف از قبیل ریز و بسیار ریز در دسترس هستند. آلیاژهای مخلوط شده، مخلوط های ذرات کروی و خرد شده هستند.

آمالگام

آمالگام سازی

ترکیبات دو نوع اصلی آلیاژ آمالگام، آلیاژهای نقره – قلع با مقدار مس زیاد و مقدار مس کم هستند، واکنش های بستن (خودگیری) آنها با جیوه متفاوت است. آلیاژهای نقره – قلع با مس کم تشکیل فاز نفره – جیوه و فاز ضعیف قلع – جیوه را می دهند. در حالیکه آلیاژهای با مس زیاد با تشکیل فاز مس – قلع، فاز قلع – جیوه را حذف می کنند که منجر به خواص عالی برای آمالگام می شود. واکنشی که بین جیوه و آلیاژ آمالگام رخ می دهد آمالگام سازی نامیده می شود.

خواص آلیاژ آمالگام:

خواص مهم کلینیکی آلیاژ آمالگام شامل تغییر ابعادی، استحکام، خزش، تیرگی و خوردگی می باشند.

تغییر ابعادی آلیاژ آمالگام:

همچنان که آلیاژ آمالگام سخت می شود تغییرات ابعادی هم ظاهر می شود که ممکن است باعث انبساط با انقباض آمالگام شود که به تهیه آن بستگی دارد. انبساط یا انقباض اگر زیاد باشد چندان مطلوب نیست، انبساط خیلی زیاد در ترمیم کلاس یک می تواند باعث حساسیت دندان بعد از قرار دادن آمالگام یا برآمده شدن آمالگام از حفره شود. انقباض زیاد در ترمیم کلاس یک می تواند سبب جدا شدن آمالگام از دیواره های حفره شود که در نتیجه نشت (میکرولیکیج) رخ می دهد.

استحکام آلیاژ آمالگام

بدون پشتیبانی مناسب نسج دندانی آآلیاژ مالگام استحکام کافی برای مقابله با نیروهای جویدن را نخواهد داشت. به این دلیل هر جا که امکان وجود استرس باشد حفره ترمیم را بایستی طوری طراحی کرد (در صورت امکان) که آمالگام حجم ثابتی را داشته باشد. بعلاوه تهیه آمالگام باید بطور صحیح انجام شود. عدم استحکام کافی در آمالگام بصورت شکستگی لبه ای می تواند آشکار شود.

استحکام کششی آلیاژ آمالگام ها بطور قابل توجهی کمتر از استحکام فشاری آنها است. | مدت زمانی که در آن آمالگام قدرتش را افزایش می دهد یک خاصیت مهم کلینیکی است. اگر ترمیم آمالگم پس از فرار دادن خیلی زود در معرض نیروهای جو بدن قرار گیرد، این نیروهای قوی سیب شکستن توده آمالگام شده و آنرا بشدت معیوب می کنند. آمالگام های  که با آلیاژهای خرد شده و کروی با مس کم ساخته شده اند بطور بارزی دارای مقاومت کمی در مقابل شکست لبهای هستند. نتیجه شکست لب های افزایش قابلیت خوردگی و نشست لبه ای است

اخیرا مطالعات کلینیکی و آزمایشگاهی نشان داده اند که مقاومت آمالگام در مقابل شکست لبه ای را می توان با اندازه گیری خزش مشخص نمود. آمالگام هایی که با آلیاژهای مخلوط و کروی با مس زیاد تهیه شده اند دارای مقادیر خزش کمی بوده و از نظر کلینیکی مقاومت خوبی در مقابل شکست لبه ای دارند. خزش

خزش

حرکت تدریجی یک جسم تحت تنش اعمال شده می باشد. ظاهر شدن خزش زیاد تحت تأثیر نیروهای جویدن عادی منجر به کج و معوج شدن بخشهای نوک تیز ترمیم با افزایش شکستگی لبه ای و بیرون زدگی ترمیم همان گونه که قبلا بحث شده میگردد

تیرگی و خوردگی

ترمیم های آلیاژ آمالگام هنگامی که در شرایط موجود داخل دهان قرار میگیرند دستخوش اثرات تیرگی و خوردگی می شوند. تیرگی با خوردگی جزئی که اغلب منجر به رنگ با خنگی ترمیم می شود مهم نیست، با وجود این در مراحل بعدی نیرگی و خوردگی می تواند باعث زشت شدن ترمیم و حتی نامطلوب شدن آن بعلت تغییر خواص مکانیکی بشود. سرعت معیوب شدن ترمیم های آمالگام بوسیله عمل نیرگی و خوردگی را می توان با پرداخت و صیقل کاری دقیق و مرتب به میزان قابل توجهی کاهش داد

تیرگی یا ثارنیش رسوب یک ورقه نازک روی سطح ترمیم است که رنگ باختگی ایجاد میکند. ورقه نازک ممکن است به دلیل تشکیل سولفید با رسوب سخت یا نرم مانند جرم با پلاک باشد که هر چه بیشتر روی سطح ترمیم باقی می ماند تیره تر می شود. احتمال اتفاق تیرگی و فنی بیشتر می شود که آلیاژ آمالگام بطور ناقص صیقلی شده باشد که سطح نگهدارنده ای را فراهم می سازد. رنگ باختگی در اثر تیرگی را می توان به سادگی با اعمال پرداخت از بین برد

خوردگی با کوروژن فساد سطح ترمیم و زیر سطح ترمیم و به توسط عمل شیمیایی با الکتروشیمیایی است، معلوم شده که محصول عمده خوردگی هیدروکسی کلرید فلع است. همچنین احتمال الفاف خوردگی شیمیایی روی سطح آمالگامهایی که بطور ناقص صیقلی شده باشند وجود دارد که در این حالت حفره ها و خراشهای روی سطح آمالگام مانند تله ای برای مواد غذایی ریز که روی آمالگام تأثیر می گذارند عمل می کنند.

خوردگی الکتروشیمیایی در جائی که ترمیم های فلزی مختلف مانند طلا و آمالگام در دندانهای مجاور هم وجود دارند و با هم تماس دارند رخ می دهد. بر خلاف تیرگی، فرآیند خوردگی می تواند در زیر سطح آمالگام واقع بشود که در نتیجه باعث سست شدن ترمیم و احتمالا سبب شکستن آن می شود.

کاربرد

موفقیت کلینیکی اکثر تر میمهای آمالگام تاحد زیادی بستگی به ساخت صحیح الباز دارد. اگر از روشهای تأیید شده بطور دقیق پیروی شود آمالگام ساخته شده از آلیاژهای جدید دارای خواص مطلوبی خواهد بود. در ذیل زمینه های ساخت و توضیح نقش هریک را در بدست آوردن آمالگام دندانی دارای خواص مطلوب مورد بحث قرار خواهد گرفت انتخاب محصول، نسبت جیوه و آلیاژ، روشهای مخلوط کردن، عوامل مؤثر در مخلوط کردن، تراکم و پرداخت.

ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. ضمنا اگر سوالی در ارتباط با موضوعات مطرح شده و یا هر موضوعی در این زمینه دارید، از ما بپرسید. کارشناسان ما همیشه و 24 ساعت شبانه روز در دسترس و خدمت شما هستند. کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی رایا

02188203045