در این نوع از شکستگی افقی ریشه، سد دفاعی پریودنتال در طول خط شکستگی برداشته شده و بدنبال آن آلودگی از طریق خط شکستگی به پالپ نفوذ کرده و سبب آسیب به پالپ می گردد

در معاینه اورژانس پس از بی حسی سطوح اتصال پریودنتال قطعه تاجی قطع گشته و قطعه شکسته از دهان خارج می گردد. درمان ریشه بایستی در یک جلسه انجام گیرد. سپس می توان تاج دندان را بکمک یک پست موقت توسط سمان، مجددأ روی ریشه قرار داده و یا توسط اسید – اچ – کامپوزیت به دندانهای مجاور متصل نمود.

بنابراین پس از رفع حالت اورژانس به طرح درمان پرداخته می شود. در این مرحله قضاوت کلینکی دندانپزشک بسیار مهم است. بعد از دست دادن تاج کلینیکی، مقداری از ریشه باقیمانده باید بصورت کلینکی خارج شود تا امکان ترمیم تاج فراهم گردد.

روشهای متعددی برای افزایش طول تاج کلینیک دندان ارائه گردیده، ژنژیوکتومی، الکتروسرجری، خارج سازی ارتودنتیک ریشه ها، انجام جراحی پریودنتال لثه یا استخوان جهت تهیه لبه روکش، کاربرد ترکیبی از این دو روش، خارج سازی ریشه بطریقه جراحی با ترانسپلنت استخوان در ناحیه آپیکال و یا بدون آن، از جمله این روشها می باشند

بطور کلی هنگام انتخاب طرح درمان مناسب برای افزایش طول تاج کلینیکی فاکتورهای زیر باید در نظر گرفته شود (1)

1- زیبائی : این فاکتور در مواردی که افزایش طول تاج دندانهای قدامی مطرح می باشد بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. انجام استئوتومی و استئوپلاستی در یک دندان منفرد در ناحیه قدامی، از نظر زیبائی نتایج نامطلوبی را بوجود می آورد بنابراین اکستروژن تاج به روش ارتودنسی یا کشیدن دندان و جایگزینی آن با یک پروتز فیکس، درمان انتخابی ما می باشد.

۲۔ طول ریشه باقیمانده در استخوان ساپورت کننده : در صورتیکه ساپورت استخوانی دندان زیر سؤال باشد، کشیدن دندان و جایگزینی آن با پروتز فیکس ارجح می باشد.

۳- ساپورت استخوانی دندانهای مجاور : در مواردی که شکستگی دندان آنقدر شدید بوده که حذف ضایعه بدون به خطر انداختن دندان مجاور امکان پذیر نمی باشد، کشیدن دندان با اکستروژن دندان به روش ارتودنسی توصیه می شود.

4- لقی دندان بعد از جراحی موقعیت دندان

ژنژیوکتومی در درمان شکستگی ریشه

ژنژیوکتومی برای افزایش طول تاج کلینیکی دندان تکنیک محدودی است، این روش در مواردی از قبیل

١. هنگامیکه لثه دچار افزایش حجم فیبروتیک گشته

2- نسج نرم مز یال و دیستال دندان توسعه یافته

۳- رویش ناکافی دندان

۴- میزان کافی از لکه چسبنده وجود داشته و حداقل ۳ میلیمتر از نسج سالم دندان در بالای استخوان وجود دارد، توصیه می شود

موارد عدم تجویز ژنژیوکتومی عبارتند از:

۱. عمق پاکت پریودنتال بسیار زیاد باشد

. ۲- میزان کافی از لثه چسبنده وجود نداشته باشد.

الکتروسرجری در درماشن شکستگی ریشه

الکتروسرجری برای یک دندانپزشک ماهر تکنیک خوبی بوده در حالکیه برای یک دندانپزشک تازه کار تکنیکی خطرناک می باشد. مزایاء این روش عبارتند از :

1-ریشه هایجاد هموستاز بهتر

۲- آسان ساختن مراحل ترمیم

۳- دسترسی بهتر بوسیله الکترودها

۴- دید بهتر

5- زمان کوتاهتر

 معایب الکتروسرجری

1- اگر دوز یا نوع جریان استفاده شده درست نباشد و یا نسج خیلی مرطوب یا خیلی خشک باشد سریعا میزان زیادی از نسج نرم تخریب گشته و بهیچ وجه دوباره رژنره نمی گردد.

۲- بوی و مزه نامناسب ناشی از آن

جراحی پریودنتال در درمان شکستگی ریشه

بدنبال یک شکستگی تاج – ریشه با شکستگی کرونائی ریشه می توان با استفاده از جراحی پریودنتال و تصحیح کانتور استخوان ، مقدار کافی از نسج دندان را اکسپوز نمود. این عمل با یک السبزیون با بول معکوس ، کنار زدن فلپ full tickness ارزیابی کفایت نسج دندان، برداشتن و شکل دادن استخوان انجام می شود ، مزایای این روش عبارتند از :

.. حفظ نسج کراتینیزه لنه

٢. دسترسی مستقیم به بافتهای استخوانی زیرین و معایب این روش:|

۱۔ قربانی کردن استخوان حمایت کننده دندانهای مجاور ۲- ایجاد حساسیت ریشه در بعضی از موارد

٣- به خطر انداختن زیبائی (بلند شدن طول کلینیکی تاج و باز شدن امیر ژورها در ناحیه قدامی زیبایی را به مخاطره می اندازد)

اکستروژن ریشه در درمان شکستگی ریشه

این روش بطور اولیه در ناحیه قدامی قوس دندانی (محلی که ظاهر از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است) توصیه می گردد.

مزیت عمده این روش این است که به دندانهای مجاور آسیب وارد نشده و بدون اینکه طول کلینیکی دندان افزایش یابد، یا امبر ژور آن باز گردد، نسج لازم برای ترمیم دندان فراهم می گردد.

هنگام تصمیم گیری برای اکستروژن یک دندان باید پارامتر هائی از قبیل 1- نسبت تاج به ریشه ۲- فرم ریشه ٣. اهمیت نسبی دندان شکسته ، 4- اثر آن بر روی زیبایی مورد ارزیابی قرار گیرد.

مطالعات کلینیکی کاربرد روش های ارتودنسی و جراحی را در خارج سازی و نگهداری ریشه هائی که دچار اینگونه از شکستگی ها هستند، مؤثر دانسته است. اکستروژن ریشه به روش ارتودنسی وجود روشهای گوناگون برای اکستروژن ضروری است زیرا موقعیت کلینیکی هر بیمار متفاوت می باشد. روش انتخاب شده به فاکتورهای زیر بستگی دارد :

وجود یا عدم وجود دندان های مجاور ۲- میزان ساختمان دندانی که نیاز به اکستروژن دارد. ٣- اهمیت زیبائی از نظر بیمار در طی مدت درمان

بنابراین روش مناسب جهت اکستروژن با درنظر گرفتن فاکتورهای فوق الذکر و مهارت حرفه ای دندانپزشک انتخاب می شود.

بطور کلی اکستروژن دندان را بسته به وجود یا عدم وجود دندان می توان به دو روش تقسیم کرد.

1- عدم وجود تاج کلینیکی

2- وجود تاج کلینیکی

ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. ضمنا اگر سوالی در ارتباط با موضوعات مطرح شده و یا هر موضوعی در این زمینه دارید، بدون خجالت از ما بپرسید. کارشناسان ما همیشه و 24 ساعت شبانه روز در دسترس و خدمت شما هستند. کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی رایا

02188203045