خانم دکتر صدیقه شکراللهی
خانم دکتر صدیقه شکراللهیمتخصص بیهوشی، درد و مراقبت‌های ویژه
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای مدرک تخصصی بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای مدرک فوق تخصصی (fellowship) بیهوشی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای تجربه و مهارت در زمینه‌های آرام‌بخشی کودکان و بزرگسالان جهت انجام درمان‌های دندانپزشکی، بیهوشی کودکان و بزرگسالان، مراقبت‌های ویژه‌ی کودکان و بزرگسالان و …
خانم دکتر سعیده رحیمی
خانم دکتر سعیده رحیمی جراح دندانپزشک
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دارای تجربه و مهارت در زمینه‌های دندانپزشکی کودکان، کنترل رفتاری کودکان، درمان‌های پیشرفته ترمیمی کودکان، درمان تحت آرام‌بخشی کودکان و …
آقای دکتر خشایار سنجری
آقای دکتر خشایار سنجریمتخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای مدرک تخصصی دندانپزشکی کودکان و نوجوانان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای تجربه و مهارت در زمینه های دندانپزشکی کودکان ، کنترل رفتاری کودکان ، درمان های پیشرفته ترمیمی کودکان ، درمان تحت آرام بخشی کودکان و ….
خانم دکتر مهسا منصوریمتخصص دندانپزشکی کودکان
دارای تجربه و مهارت در زمینه های دندانپزشکی کودکان ، کنترل رفتاری کودکان ، درمان های پیشرفته ترمیمی کودکان ، درمان تحت آرام بخشی کودکان و ….
آقای دکتر میلاد مرادی
آقای دکتر میلاد مرادی جراح دندانپزشک
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دارای تجربه و مهارت در زمینه های عصب‌کشی ( اندو )، عصب‌کشی مجدد ( reendo)، جراحی قطع انتهای ریشه، درمان عصب‌کشی تحت آرام بخشی و …..
آقای دکتر میلاد سلیمانی
آقای دکتر میلاد سلیمانی
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای مدرک تخصصی ارتودنسی و ناهنجاری‌های فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران
دارای مدرک بورد تخصصی
عضو هیات علمی دانشگاه
عضو انجمن ارتودنتیست‌های ایران
دارای تجربه و مهارت در زمینه‌ی ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی جهت جراحی فک (ortho surgery) ، اصلاح ناهنجاری‌های دندانی و فکی (dental facial deformity) و …
آقای دکتر صابر محمدی
آقای دکتر صابر محمدی جراح دندانپزشک
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای مهارت و تجربه در زمینه کشیدن دندان ، جراحی ، ایمپلنت ، درمان تحت آرام‌بخشی ، عصب‌کشی ( اندو) و….
آقای دکتر محمدرضا گل محمدی
آقای دکتر محمدرضا گل محمدی جراح دندانپزشک
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران
دارای تجربه و مهارت در زمینه‌های ترمیمی و زیبایی ، انواع روکش‌ها ، عصب‌کشی ، درمان‌های دندانپزشکی تحت آرام‌بخشی و …..

آقای دکتر داوود محمدی
آقای دکتر داوود محمدی متخصص دندانپزشکی کودکان
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای مدرک تخصصی دندانپزشکی کودکان و نوجوانان از دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران
دارای مدرک فوق تخصصی (fellowship) دندانپزشکی کودکان تحت آرام‌بخشی و بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای تجربه و مهارت در زمینه های دندانپزشکی کودکان ، کنترل رفتاری کودکان ، درمان های پیشرفته ترمیمی کودکان ، درمان تحت آرام بخشی کودکان و ….
آقای دکتر پوریا فروغ مهر
آقای دکتر پوریا فروغ مهر جراح دندانپزشک
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دارای تجربه و مهارت در زمینه‌های ترمیمی و زیبایی، کامپوزیت ونیر، لمینیت ، بلیچینگ و …
آقای دکتر سجاد میرمظلومی
آقای دکتر سجاد میرمظلومی جراح دندانپزشک
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی بروجرد
دارای تجربه و مهارت در زمینه های دندانپزشکی ترمیمی ، عصب کشی (اندو) ، بیماری های دهان و دندان و …….
آقای دکتر فرزاد امام وردی
آقای دکتر فرزاد امام وردی جراح دندانپزشک
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای تجربه و مهارت در زمینه‌های دندانپزشکی ترمیمی ، عصب‌کشی (اندو) ، بیماری‌های دهان و دندان و …
خانم دکتر ساراناز محمدی
خانم دکتر ساراناز محمدی جراح دندانپزشک
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
دارای تجربه و مهارت در زمینه های دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، عصب کشی (اندو)، بلیچینگ و …….
خانم دکتر بهناز فصیحی
خانم دکتر بهناز فصیحی جراح دندانپزشک
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دارای تجربه و مهارت در زمینه های دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، عصب کشی (اندو)، بلیچینگ و …….