بهترین نوع ایمپلنت کدام است؟

بهترین نوع ایمپلنت کدام است؟ در چند دهه گذشته، ایمپلنت های دندانی بهترین روش برای بازیابی دندان های