قطع فوری خونریزی دندان و لثه

قطع فوری خونریزی دندان اگر لثه هایتان هنگام مسواک زدن یا نخ دندان هایتان خونریزی می کنند، ممکن