علت بیماری پریودنتیت

پریودنتیت چیست؟ پریودنتیت یک شکل شدید از بیماری لثه است که زمانی رخ می دهد که التهاب لثه