علت درد ایمپلنت بعد چند سال

کاشت ایمپلنت دندان در طول عمل کاشت دندان، هیچ دردی احساس نمی کنید، زیرا دهان شما به صورت