عوارض درمان ناقص ریشه دندان

عوارض درمان ناقص ریشه دندان درمان ناقص ریشه دندان یک مشکل شایع در عملکرد برخی دندان‌ پزشکان است