تاثیر مصرف شیرینی‌ بر روی دندان‌های کودکان

تاثیر مصرف شیرینی‌ بر روی دندان‌های کودکان شیرینی‌ها مورد علاقه بسیاری از افراد، به خصوص کودکان هستند. با