اوردنچر ثابت چیست؟

اوردنچر ثابت اوردنچر پروتز متحرک است که توسط ایمپلنت های دندانی پشتیبانی می شود. اوردنچر به دو تکیه