ونیر کامپوزیت بدون تراش دندان

کامپوزیت بدون تراش دندان یک گزینه جایگزین برای لمینت های سرامیکی گران قیمت، نصب روکش های ونیر کامپوزیت