نکاتی برای مراقبت از دندان های کودکان

پوسیدگی دندان چیست؟ پوسیدگی دندان به این دلیل اتفاق می افتد که باکتری ها (میکروب ها) در دهان